Ponieważ samorządność nie zaczyna się w budynkach Urzędu Miasta, a w lokalnej społeczności.

Projekt finansowany z funduszy EOG