Ponieważ samorządność nie zaczyna się w budynkach Urzędu Miasta, a w lokalnej społeczności.

Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Małgorzata Będkowska 66 emeryt NIE
2 Szymon Bialik 33 nauczyciel NIE
3 Urszula Bugaj 35 fryzjer NIE
4 Zenon Całujek 62 emeryt NIE
5 Tomasz Cyganek 43 kucharz NIE
6 Maria Danielska 60 ekonomista NIE
7 Piotr Drozdowski 40 policjant NIE
8 Dariusz Dziwisz 47 ekonomista NIE
9 Joanna Falkus 29 pracownik biurowy NIE
10 Edyta Franiak 22 technik analityk NIE
11 Halina Franiak 52 pracownik administracji NIE
12 Justyna Franiak 24 bankowiec/rachunkowość i finanse NIE
13 Edyta Frydrych 37 nauczyciel NIE
14 Józef Gansty 61 inż. mechanik NIE
15 Ewa Grela 48 sprzedawca NIE
16 Bogumiła Grychtoł 45 ekspedientka NIE
17 Robert Grygo 37 NIE
18 Joanna Janiak 33 nauczyciel NIE
19 Józef Kania 69 emeryt NIE
20 Aneta Kapska 41 pielęgniarka NIE
21 Andrzej Karol 54 walcownik wierteł NIE
22 Bogdan Kasprowicz 46 rencista NIE
23 Karol Kasztalski 61 rencista NIE
24 Beata Klaczek-Chmielewska 41 fryzjer NIE
25 Zofia Kodzis 56 położna NIE
26 Marek Kopiec 45 działalność gospodarcza NIE
27 Agnieszka Krząkała 35 nauczyciel NIE
28 Artur Krząkała 35 nauczyciel NIE
29 Renata Luty 45 mgr marketingu i zarządzania o spec. zarządzanie firm. NIE
30 Beata Machaj 47 nauczyciel NIE
31 Łukasz Maj 34 prac. socjalny NIE
32 Maksymilian Miska 69 emeryt NIE
33 Marceli Moroń 50 elektromonter NIE
34 Marek Mróz 24 stażysta/ mgr geografii NIE
35 Danuta Nowacka-Kawa 62 rencista NIE
36 Tomasz Pawluczuk 39 nauczyciel NIE
37 Grzegorz Pełka 45 NIE
38 Tomasz Piela 24 nauczyciel NIE
39 Michał Pilarczyk 66 emeryt NIE
40 Bernadeta Prandzioch 25 psycholog NIE
41 Józef Rzepus 66 technik mechanik emeryt NIE
42 Andrzej Sira 52 psycholog/policjant NIE
43 Bogusław Stępień 67 inż. mechanik NIE
44 Barbara Szmatloch 63 dziennikarka NIE
45 Franciszek Szulc 28 spec. ds. marketingu NIE
46 Halina Ubrańska 60 konsultant, terapeuta zaj. NIE
47 Andrzej Wajdzik 77 technik emeryt NIE
48 Jerzy Wydra 64 technik elektryk NIE
49 Krystian Zybura 34 technik elektronik NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Lesław Cywiński 41 przedsiębiorca NIE
2 Małgorzata Domaradzka 62 emeryt, programista EMC NIE
3 Jolanta Fujawa 46 referent ds. org. imprez NIE
4 Anna Gibińska-Gajownik 28 kierownik biura/księgowa NIE
5 Karol Grabowski 35 architekt NIE
6 Grażyna Grzelewska 62 radca prawny NIE
7 Paweł Jaworski 32 urbanista NIE
8 Monika Kaczorowska 58 technik ekonomista NIE
9 Marta Kozłowska 31 psycholog NIE
10 Teresa Krajewska 65 filolog NIE
11 Piotr Krym 37 prawnik NIE
12 Beata Latkowska 46 spec. ds. księgowości NIE
13 Aleksandra Machulik 42 architekt NIE
14 Zofia Maculewicz 66 mgr sztuki/art. plastyk NIE
15 Sławomir Nosal 29 spec. ds. BHP NIE
16 Wojciech Parchański 44 mgr inż. informatyk NIE
17 Mirosław Pikora 55 emerytowany policjant zarządca nier. NIE
18 Ewa Piskor 58 montażysta filmowy NIE
19 Zbigniew Pokorski 45 prawnik NIE
20 Sebastian Pypłacz 28 wolny zawód NIE
21 Stanisław Ruszkowski 55 podinspektor NIE
22 Paul Satala 51 reżyser NIE
23 Zofia Skrypko 61 biolog ochr. Środ. NIE
24 Mateusz Stolarczyk 25 elektronik NIE
25 Olimpia Szczepaniec 32 zarządzanie w administr. NIE
26 Jerzy Szmajda 58 nauczyciel NIE
27 Adrian Szymura 25 inż. leśnictwa NIE
28 Dariusz Uchto 23 kierowca NIE
29 Roman Włos 59 ekspert wszech dziedzin NIE
30 Łukasz Wojakowski 48 socjolog NIE
31 Włodzimierz Zarodkiewicz 50 nauczyciel NIE
32 Iwona Zych 52 nauczyciel NIE
33 Wiesław Żądło 21 menager firmy NIE
34 Janusz Żymła 64 handlowiec NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Babicz Tomasz 36 inż. ds. zarządzania pb. NIE
2 Łukasz Burchacki 28 doktorant NIE
3 Michał Czechmura 21 prac. restauracji NIE
4 Marta Ćmiel-Giergielewicz 33 nauczyciel akademicki NIE
5 Sonia Ćwikowska 19 technik weterynarii NIE
6 Katarzyna Florjańska 43 pedagog opiek.-wych. NIE
7 Marian Gembka 70 emeryt NIE
8 Adam Gintrowicz 37 mgr ekonomii NIE
9 Joanna Haśniak 43 nauczyciel NIE
10 Bożena Iwanek 54 rencistka, monter aparatury RTV NIE
11 Sylwia Kołodziejska 45 technik odzieżowy NIE
12 Grażyna Korbik 50 technik elektryk NIE
13 Jerzy Lucyga 62 mgr farmacji NIE
14 Anna Marcol 32 nauczyciel, bibliotekarz NIE
15 Lucyna Mędrek 57 emeryt NIE
16 Beata Mitko 50 magazynier NIE
17 Grzegorz Nowak 29 prac. administracji NIE
18 Michał Passek 29 kierowca NIE
19 Renata Reuter-Sobczak 48 mgr ekonomii NIE
20 Zbigniew Stanowski 49 mechanik NIE
21 Ewa Stebel 58 mgr inż. organizator przemysłu NIE
22 Krystyna Śliwiok 54 technik obsługi turystycznej NIE
23 Dawid Ślusarczyk 27 pracownik biurowy NIE
24 Piotr Trębacz 37 informatyk NIE
25 Sławomir Turek 57 mechanik NIE
26 Tomasz Wawrosz 37 pracownik MZUiM NIE
27 Katarzyna Wierzyńska 39 prezes fundacji „ENIGMA” NIE
28 Karolina Wojtan 35 mgr inż. zootechniki NIE
29 Joanna Wolnik 36 psycholog NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Barbara Adamczyk 55 ekonomista NIE
2 Jadwiga Adamska 72 nauczyciel zajęć pozalekcyjnych NIE
3 Grzegorz Augustyn 36 przedsiębiorca NIE
4 Elżbieta Badura 55 nauczyciel NIE
5 Wiesław Berdys 61 emerytowany górnik NIE
6 Piotr Bigos 43 górnik NIE
7 Marcin Bogacz-Noras 30 dziennikarz NIE
8 Krzysztof Bulla 22 student NIE
9 Tomasz Czekański 39 handlowiec NIE
10 Grzegorz Dej 31 historyk/student prawa NIE
11 Kazimierz Dmitryszyn 55 górnik NIE
12 Marian Domagalski 64 mgr inż. automatyk NIE
13 Witold Grządka 53 emeryt NIE
14 Edward Haśnik 45 informatyk NIE
15 Rafał Holewa 42 inż. górnik NIE
16 Barbara Hornik 35 ekonomista NIE
17 Piotr Hyla 43 dziennikarz NIE
18 Monika Janiczek 30 geograf NIE
19 Eugeniusz Kabaciński 59 emeryt NIE
20 Maria Kabelis 60 technik górnik, emeryt NIE
21 Sebastian Król 41 pedagog NIE
22 Zbigniew Kunka 45 nauczyciel NIE
23 Danuta Kupka 62 technik mechanik i BHP NIE
24 Rafał Laska 39 nauczyciel NIE
25 Katarzyna Lebryk 28 mgr filologii polskiej NIE
26 Dariusz Lekki 43 technik elektromechanik NIE
27 Józef Łęczycki 64 górnik, emeryt NIE
28 Urszula Machowska 55 nauczyciel NIE
29 Paweł Majewski 24 politolog NIE
30 Barbara Mańdok 43 nauczyciel NIE
31 Tomasz Nosal 38 mgr inż. górnik NIE
32 Zdzisława Nowak 62 emeryt NIE
33 Mieczysław Oparczyk 34 elektromonter NIE
34 Kamil Pache 24 nauczyciel wf NIE
35 Helena Pakulska 63 emeryt NIE
36 Magdalena Pędrak 20 student NIE
37 Alicja Podgórska 69 inż. architekt NIE
38 Danuta Podlewska 60 ekonomista NIE
39 Robert Reguła 38 inż materiałoznawstwa NIE
40 Zygmunt Rurański 57 technik górnik, emeryt NIE
41 Maria Ryś 34 mgr ekonomii NIE
42 Paweł Siedlecki 33 nauczyciel NIE
43 Piotr Siedlecki 32 elektrotechnik przem. NIE
44 Sebastian Skworzec 41 kierownik produkcji filmowej i TV NIE
45 Maria Sokół 55 technik NIE
46 Józef Stolarz 54 emeryt górnik NIE
47 Justyna Szymiec 52 mgr rehabilitacji ruchowej NIE
48 Janusz Tamioła 55 ślusarz NIE
49 Bartosz Wesołowski 31 automatyk NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Beata Bala 45 53 TAK
2 Krzysztof Beczała 38 28 TAK
3 Jakub Biełka 19 4 NIE
4 Renata Biełka 49 10 NIE
5 Henryk Bojdoł 58 25 TAK
6 Józef Brożek 59 44 TAK
7 Beata Chaber-Grabowska 38 30 TAK
8 Łukasz Drabik 30 13 NIE
9 Krystian Drapa 52 16 NIE
10 Aleksander Drąg 42 7 NIE
11 Anna Gawliczek 42 6 NIE
12 Grzegorz Holecki 38 39 TAK
13 Grażyna Honc 58 14 NIE
14 Robert Hubicki 45 33 TAK
15 Anna Ignatiuk 33 20 NIE
16 Stanisława Kaźmierska 65 14 NIE
17 Maciej Kempa 45 18 NIE
18 Lech Kozarzewski 49 11 NIE
19 Dorota Leśniak 33 10 NIE
20 Stanisław Mateussek 65 28 TAK
21 Marcin Mateuszyński 36 36 TAK
22 Dorota Olpińska-Mączko 46 14 NIE
23 Grzegorz Orawski 38 11 NIE
24 Jerzy Peterko 72 23 TAK
25 Ewa Ptaszny 52 74 TAK
26 Stefan Stabik 54 27 TAK
27 Olimpia Szczepaniec 31 14 NIE
28 Krzysztof Sznajder 49 18 NIE
29 Jacek Szymik-Kozaczko 26 31 TAK
30 Eugeniusz Wiatrak 66 46 TAK
31 Irena Wysoczańska 60 49 TAK
32 Jerzy Żak 61 14 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Andrzej Bańczyk 39 TAK
2 Leszek Dobosz 44 TAK
3 Anna Gołombek 14 NIE
4 Jacek Jakubek 14 NIE
5 Dariusz Jarosz 25 TAK
6 Wojciech Kapka 44 TAK
7 Jacek Kielesz 22 NIE
8 Adam Kłos 51 TAK
9 Karol Komorowski 28 TAK
10 Rafał Konieczny 38 TAK
11 Eugeniusz Kopiec 17 NIE
12 Leokadia Kosik 14 NIE
13 Tomasz Kozłowski 29 TAK
14 Ireneusz Kubiak 18 NIE
15 Dariusz Lipowski 7 NIE
16 Adam Łęski 60 TAK
17 Zbigniew Makowiec 4 NIE
18 Andrzej Masiewicz 26 TAK
19 Tomasz Maśnica 131 TAK
20 Jakub Mielewczyk 32 TAK
21 Marcin Mikulski 12 NIE
22 Urszula Miszok 12 NIE
23 Krzysztof Morawiec 8 NIE
24 Andrzej Najdrowski 69 TAK
25 Paweł Niewiadomski 39 TAK
26 Bogdan Nowak 204 TAK
27 Barbara Nowak-Jeżowska 26 TAK
28 Urszula Nowok 3 NIE
29 Jerzy Ociepczyk 17 NIE
30 Gabriela Paszek 13 NIE
31 Grzegorz Płonka 62 TAK
32 Jakub Sęk 10 NIE
33 Aleksandra Smyłła 19 NIE
34 Dobromir Sośnierz 13 NIE
35 Kazimierz Szmurło 60 TAK
36 Rafał Szostak 45 TAK
37 Jerzy Szyjer 6 NIE
38 Jacek Tomaszewski 30 TAK
39 Aleksandra Zembok 11 NIE
40 Jacek Zimoch 56 TAK
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Bartosz Bielski 31 TAK
2 Michał Bonk 17 NIE
3 Marcin Chojnacki 10 NIE
4 Marek Derylak 11 NIE
5 Tomasz Fillinger 15 NIE
6 Marta Gocalińska 12 NIE
7 Waldemar Granisz 29 TAK
8 Tomasz Jakubiec 24 TAK
9 Stanisław Jankowski 3 NIE
10 Marek Kościelny 15 NIE
11 Krzysztof Kraus 87 TAK
12 Jerzy Kroczek 8 NIE
13 Wiesław Lang 5 NIE
14 Mariusz Machała 24 TAK
15 Marek Mróz 37 TAK
16 Kamil Nachlik 21 TAK
17 Teresa Pająk 14 NIE
18 Adam Polczyk 67 TAK
19 Praus Elżbieta 22 TAK
20 Dawid Purchla 25 TAK
21 Wioletta Stachuła 14 NIE
22 Mieczysław Szylar 64 TAK
23 Jacek Teterycz 8 NIE
24 Wacław Urbański 14 NIE
25 Marcin Waszczuk 32 TAK
26 Jerzy Wiśniecki 12 NIE
27 Elżbieta Wolny 18 TAK
28 Leszek Wolny 50 TAK
29 Elżbieta Zioło 27 TAK
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Klaudia Banasiak 5 NIE
2 Jadwiga Basta 40 TAK
3 Stefan Blot 3 NIE
4 Krzysztof Bogucki 26 TAK
5 Leszek Boniewski 34 TAK
6 Bożena Chyla 13 NIE
7 Barbara Cygan 18 NIE
8 Roman Dytkowicz 9 NIE
9 Aleksandra Flis 30 TAK
10 Mirosław Gisicki 24 NIE
11 Ryszard Grzesiek 10 NIE
12 Mateusz Gulla 33 TAK
13 Maciej Guzik 26 TAK
14 Jowita Hercig 29 TAK
15 Ewelina Jańczyk 5 NIE
16 Barbara Kaczyńska 46 TAK
17 Urszula Koniecko 84 TAK
18 Józef Laksa 21 NIE
19 Danuta Lipowska 5 NIE
20 Monika Łapińska 0 NIE
21 Tadeusz Łapiński 9 NIE
22 Tomasz Makosz 9 NIE
23 Anna Malik 60 TAK
24 Andrzej Mania 3 NIE
25 Zbigniew Marciniak 5 NIE
26 Maksymilian Michałek 67 TAK
27 Krzysztof Mielczarek 4 NIE
28 Marek Mryc 66 TAK
29 Bogdan Pach 23 NIE
30 Elżbieta Pająk 15 NIE
31 Mateusz Palenta 11 NIE
32 Henryk Polowczyk 2 NIE
33 Łukasz Różański 23 NIE
34 Damian Stępień 68 TAK
35 Karol Szymański 19 NIE
36 Jerzy Waleczek 35 TAK
37 Mateusz Zieliński 24 NIE
38 Katarzyna Ziemiec 55 TAK
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Marian Adamczyk 26 TAK
2 Krzysztof Bara 8 NIE
3 Adam Bieńko 6 NIE
4 Marcin Bochniak 24 TAK
5 Bernard Bromboszcz 2 NIE
6 Johann Bros 71 TAK
7 Dorota Brzozowska 16 NIE
8 Michał Bulsa 12 NIE
9 Karina Chacia 21 NIE
10 Adam Dobrowolski 14 NIE
11 Beata Fiszer 29 TAK
12 Jan Flasza 25 TAK
13 Jerzy Frelich 27 TAK
14 Marcin Gola 17 NIE
15 Marian Grzybowski 19 NIE
16 Przemysław Halapacz 10 NIE
17 Andrzej Hefeman 19 NIE
18 Adrian Juraszczyk 16 NIE
19 Adam Kazimierczak 6 NIE
20 Mirosława Knapik 27 TAK
21 Adam Kokoszka 26 TAK
22 Monika Kubela 3 NIE
23 Adrian Lisowski 2 NIE
24 Łukasz Loll 3 NIE
25 Maria Macioł 7 NIE
26 Michał Malina 34 TAK
27 Halina Marońska 30 TAK
28 Krzysztof Michalik 23 NIE
29 Grzegorz Pawlok 24 TAK
30 Barbara Plewniak 31 TAK
31 Anna Porwoł 71 TAK
32 Tomasz Ptaszny 18 NIE
33 Jerzy Reczek 24 NIE
34 Ernest Richter 6 NIE
35 Tomasz Rokicki 87 TAK
36 Edyta Sarna 6 NIE
37 Janusz Slezarczyk 3 NIE
38 Katarzyna Solarz 6 NIE
39 Jadwiga Szmol 3 NIE
40 Barbara Wocław 20 NIE
41 Marek Wolf 26 TAK
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Beata Antkowiak 66 TAK
2 Mariola Bogdańska 22 NIE
3 Wojciech Boroń 24 NIE
4 Jan Broda 47 TAK
5 Janusz Brzozowski 51 TAK
6 Jadwiga Dziurkowska-Wolny 12 NIE
7 Klaudia Filak 18 NIE
8 Karol Fleischer 4 NIE
9 Marian Gałązka 5 NIE
10 Maciej Jamrozik 0 NIE
11 Stanisław Janowiec 62 TAK
12 Andrzej Jurasz 21 NIE
13 Monika Kajzar 20 NIE
14 Irena Kroczek 28 NIE
15 Bartosz Kupiszak 13 NIE
16 Celina Maik 14 NIE
17 Karol Moczko 7 NIE
18 Joanna Natwora 28 NIE
19 Dawid Niedbała 18 NIE
20 Krzysztof Niesporek 48 TAK
21 Krzysztof Oleksy 19 NIE
22 Aleksander Palasz 20 NIE
23 Barbara Pocwa 39 TAK
24 Stanisław Pyrskała 36 TAK
25 Rafał Sęk 32 TAK
26 Sylwia Sojka-Kopczyńska 23 NIE
27 Robert Stanisz 50 TAK
28 Jakub Sternal 14 NIE
29 Adam Surmacz 32 NIE
30 Sylwester Szweda 37 TAK
31 Stanisław Węgliński 55 NIE
32 Eugeniusz Winkler 24 NIE
33 Tadeusz Winkler 34 TAK
34 Artur Wojtas 8 NIE
35 Stanisław Zalewski 12 NIE
36 Bartłomiej Zatorski 20 NIE
37 Marek Ziomek 38 TAK
38 Janusz Żaczek 58 TAK
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Krzysztof Beczała 35 TAK
2 Marek Brożek 6 NIE
3 Joanna Czech-Rogosz 17 TAK
4 Maria Czenczek 12 TAK
5 Lesław Gawlik 7 NIE
6 Elżbieta Grudzińska 14 TAK
7 Tomasz Gul 5 NIE
8 Marta Jakubiec 23 TAK
9 Zygmunt Krawczyk 11 NIE
10 Stanisław Krusz 32 TAK
11 Zbigniew Kryweń 33 TAK
12 Andrzej Kściuczyk 12 NIE
13 Marta Kura 4 NIE
14 Marceli Matyniak 4 NIE
15 Tomasz Milbauer 6 NIE
16 Anna Myszor 9 NIE
17 Maria Nowacka 25 TAK
18 Małgorzata Otremba 11 NIE
19 Roman Pluta 31 TAK
20 Tomasz Siwek 23 TAK
21 Ernest Suchoń 10 NIE
22 Jan Szczepański 14 TAK
23 Monika Śleziońska 0 NIE
24 Ryszard Świniarski 14 TAK
25 Katarzyna Tomala-Masny 31 TAK
26 Maciej Wilk 13 TAK
27 Tomasz Zieliński 14 TAK
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Marek Baron 31 dziennikarz rzecznik prasowy 18 TAK
2 Teresa Bywalec 65 inż. ochrony środowiska 31 TAK
3 Józef Fleischer 55 emeryt 19 TAK
4 Sławomir Jarzyna 39 nauczycicel 57 TAK
5 Kałuża Franciszek 53 górnik 12 NIE
6 Józef Kordyś 55 inż. bud. lądowego 10 NIE
7 Bogusław Kściuczyk 47 technik mechanik 25 TAK
8 Andrzej Lach 51 mgr finansów i rachunkowości 5 NIE
9 Józef Luka 61 tech.bud. maszyn górn. 17 TAK
10 Władysław Małyjurek 60 inż. elektryk 8 NIE
11 Tadeusz Matlak 52 elektromonter 31 TAK
12 Irena Morawska-Kornas 58 nauczyciel 15 NIE
13 Iwona Ochojska 45 technik żywienia 27 TAK
14 Tomasz Olejniczak 26 spedytor 6 NIE
15 Ewa Pilorz 46 sprzedawca 10 NIE
16 Adam Sabuda 51 inż. geodeta górniczy 65 TAK
17 Teresa Skowrońska 63 inż. elektryk 26 TAK
18 Andrzej Słomka 36 spec. ds. przyg. produkcji 12 NIE
19 Dariusz Stepanow 30 politolog 20 TAK
20 Aleksander Uszok 37 mgr kulturoznawstwa 29 TAK
21 Bernard Uszok 65 inż. mechanik 69 TAK
22 Jan Wolak 49 górnik 7 NIE
23 Halina Wróbel 66 emeryt 27 TAK
24 Paweł Żmija 18 student 43 TAK
25 Mariola Żygowska 46 sprzedawca 5 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Maria Bebek 15 NIE
2 Anna Bogacka-Wybraniec 15 NIE
3 Wojciech Brzóska 36 TAK
4 Krzysztof Chrostek 10 NIE
5 Krzysztof Czichy 19 NIE
6 Henryk Czopa 33 TAK
7 Andrzej Domagała 2 NIE
8 Marcin Domagała 23 NIE
9 Danuta Górka 17 NIE
10 Aleksandra Gromowska 11 NIE
11 Bożena Hanzel 15 NIE
12 Anna Jadwisczok 96 TAK
13 Mieczysław Jelińsi 29 TAK
14 Przemysław Jendroska 45 TAK
15 Jolanta Kurzeja-Jopek 11 NIE
16 Leon Lorek 16 NIE
17 Piotr Łukasik 7 NIE
18 Małgorzata Magdziarz 32 TAK
19 Tomasz Marznica 23 TAK
20 Michał Mazur 9 TAK
21 Agata Michalska 14 NIE
22 Zbigniew Niemczyk 40 TAK
23 Andrzej Niszkiewicz 19 NIE
24 Elżbieta Olejnik 51 TAK
25 Małgorzata Pampuch 61 TAK
26 Joanna Papierniok 17 NIE
27 Urszula Rybarczyk 21 TAK
28 Zenon Siedlaczek 12 NIE
29 Marian Sobczak 15 NIE
30 Wanda Sowa 12 NIE
31 Krzysztof Spyra 20 NIE
32 Helena Stegmann-Trojnar 22 TAK
33 Aleksandra Stęclik 73 TAK
34 Michał Stogniew 52 TAK
35 Iwona Strychalska 10 NIE
36 Jadwiga Szandar 12 NIE
37 Beata Wierzbicka 15 NIE
38 Monika Wojtysiak-Trendel 12 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Krzysztof Bergier 18 NIE
2 Bartłomiej Bojdylla 30 TAK
3 Grażyna Bonek-Wytrych 25 TAK
4 Anna Burda 17 NIE
5 Michał Choroba 6 NIE
6 Anna Cierpica 9 NIE
7 Czesław Ciosek 34 TAK
8 Maria Ciupińska 43 TAK
9 Maciej Czechowski 11 NIE
10 Andrzej Dawidowski 43 TAK
11 Barbara Dejneko 7 NIE
12 Łukasz Gierlotka 18 NIE
13 Andrzej Górka 41 TAK
14 Wiesław Grządziel 37 TAK
15 Bogusław Jakubik 31 TAK
16 Adam Jankowski 17 NIE
17 Tadeusz Kamiński 12 NIE
18 Joanna Kempska 20 NIE
19 Anna Kidawa-Bońkowska 11 NIE
20 Maria Knap 16 NIE
21 Rafał Konieczny 16 NIE
22 Hildegarda Krasson 7 NIE
23 Zbigniew Kucz 10 NIE
24 Grażyna Kuczmik 19 NIE
25 Grażyna Kupczak 7 NIE
26 Anna Limańska 17 NIE
27 Krystyna Limańska 27 TAK
28 Mariusz Ludwig 21 TAK
29 Edyta Łozowska 19 NIE
30 Zenon Łuczak 71 TAK
31 Janina Makula 10 NIE
32 Joanna Mateusiak 7 NIE
33 Witold Melon 19 NIE
34 Anna Myszor 30 TAK
35 Jan Nieszporek 9 NIE
36 Małgorzata Nuzikowska 40 TAK
37 Mirosław Paczyński 63 TAK
38 Stefan Pająk 23 TAK
39 Jan Paluch 2 NIE
40 Aleksander Pawlak 14 NIE
41 Mirosława Pelc 8 NIE
42 Marian Peterko 13 NIE
43 Krzysztof Pieczyński 74 TAK
44 Stefan Pilorz 15 NIE
45 Franciszek Pochopień 1 NIE
46 Zbigniew Rolnik 10 NIE
47 Róża Skraburska 10 NIE
48 Grażyna Sośniak 25 TAK
49 Jarosław Sowiński 8 NIE
50 Patrycja Szkliniarz-Augustyńska 2 NIE
51 Eugeniusz Sztokało 27 TAK
52 Krystyna Śmigielska-Stępniewska 1 NIE
53 Genowefa Światłoń 24 TAK
54 Tomasz Świdergał 70 TAK
55 Maria Wiktorczyk 33 TAK
56 Szymon Wilczyński 14 NIE
57 Leszek Witkowski 8 NIE
58 Barbara Wolińska 4 NIE
59 Maciej Wójcik 10 NIE
60 Katarzyna Zalejska-Kuźniak 7 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Kamil Drab 13 TAK
2 Krzysztof Duda 22 TAK
3 Krystyna Gmyra 5 NIE
4 Maria Grobelny 12 NIE
5 Edward Grządziel 25 TAK
6 Jerzy Krahl 28 TAK
7 Andrzej Łogiewka 13 NIE
8 Agata Łukaszek 3 NIE
9 Tadeusz Nowak 9 NIE
10 Marek Nowara 34 TAK
11 Mirosław Nowicki 10 NIE
12 Tadeusz Oczko 16 TAK
13 Marian Okularczyk 37 TAK
14 Natalia Pińkowska 21 TAK
15 Monika Piórecka-Karolak 13 NIE
16 Urszula Sewielska 18 TAK
17 Alojzy Smolec 5 NIE
18 Józef Stachurski 4 NIE
19 Łukasz Szczembara 6 NIE
20 Katarzyna Szlachta 2 NIE
21 Łukasz Szopa 21 TAK
22 Janina Szywalska 0 NIE
23 Genowefa Wadelik 44 TAK
24 Danuta Waszek 14 TAK
25 Róża Zaguła 21 TAK
26 Sabina Zając 53 TAK
27 Jerzy Zdebski 33 TAK
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Tomasz Brzezina 4 NIE
2 Bronisław Czekajski 23 TAK
3 Krzysztof Dragon 2 NIE
4 Jan Drynda 7 NIE
5 Urszula Dudek 12 NIE
6 Grzegorz Franki 15 TAK
7 Stanisław Górka 11 NIE
8 Waldemar Granisz 13 TAK
9 Ryszard Heising 22 TAK
10 Stanisław Jankowski 3 NIE
11 Jan Kalamłacki 7 NIE
12 Michał Kąkol 1 NIE
13 Marek Kościelny 15 TAK
14 Krzysztof Kraus 56 TAK
15 Krzysztof Maślanka 8 NIE
16 Jan Michalak 4 NIE
17 Anotni Michalik 5 NIE
18 Wiesława Mrowiec 16 TAK
19 Marek Mróz 39 TAK
20 Teresa Pająk 24 TAK
21 Adam Polczyk 35 TAK
22 Elżbieta Praus 25 TAK
23 Piotr Stefanowski 13 NIE
24 Mieczysław Szylar 63 TAK
25 Wacław Urbański 16 TAK
26 Jerzy Wiśniecki 11 NIE
27 Elżbieta Wolny 35 TAK
28 Leszek Wolny 17 TAK
29 Jan Zawierucha 1 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Jadwiga Baniak 12 NIE
2 Stanisław Beczała 38 TAK
3 Beata Bywalec 8 NIE
4 Dominika Chacuś 0 NIE
5 Jan Chudy 13 NIE
6 Iwona Gąstek 25 TAK
7 Jan Gepfert 26 TAK
8 Stanisław Grzesica 8 NIE
9 Józef Janicki 11 NIE
10 Urszula Jasik 22 TAK
11 Sławomir Jarzyna 17 TAK
12 Andrzej Jurasz 11 NIE
13 Eugeniusz Jurkiewicz 9 NIE
14 Krzysztof Kaps 9 NIE
15 Jan Kotas 20 TAK
16 Stanisław Krusz 38 TAK
17 Eugeniusz Kudala 22 TAK
18 Krzysztof Kukliński 19 TAK
19 Andrzej Lach NIE
20 Iwona Loska 37 TAK
21 Józef Luka 20 TAK
22 Artur Melerowicz 9 NIE
23 Iwona Pudło 13 NIE
24 Eugeniusz Sornek 15 TAK
25 Stanisław Szweda 5 NIE
26 Czesław Tomczak 4 NIE
27 Bernard Uszok 170 TAK
28 Barbara Wójcik 20 TAK
29 Halina Wróbel 45 TAK
30 Wilhelm Żołneczko 8 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Tomasz Brzezina 2 NIE
2 Jan Drynda 10 TAK
3 Urszula Dudek 17 TAK
4 Danuta Gawrysiak 6 NIE
5 Dorota Gazda 6 NIE
6 Waldemar Granisz 4 NIE
7 Henryk Hansel 5 NIE
8 Jan Kalamłacki 12 TAK
9 Józef Kania 1 NIE
10 Michał Kąkol 8 TAK
11 Ryszard Kleszcz 2 NIE
12 Wacław Michał Kmiecik 3 NIE
13 Andrzej Kosma NIE
14 Janina Kowalska 0 NIE
15 Zofia Kowal-Teterycz 0 NIE
16 Łukasz Kudła 6 NIE
17 Władysław Lisiewski 6 NIE
18 Agnieszka Mak 8 TAK
19 Andrzej Mazur 12 TAK
20 Jan Michalak 10 TAK
21 Tadeusz Nowak 4 NIE
22 Małgorzata Nowicka 2 NIE
23 Roksana Orszulik 0 NIE
24 Pelagia Pietrzak 3 NIE
25 Jerzy Pilawa 0 NIE
26 Jerzy Pniok 9 TAK
27 Adam Polczyk 42 TAK
28 Elżbieta Praus 16 TAK
29 Mieczysław Szylar 31 TAK
30 Jacek Teterycz 0 NIE
31 Władysław Teterycz 4 NIE
32 Wacław Urbański 12 TAK
33 Katarzyna Wałkiewicz 2 NIE
34 Jerzy Wiśniecki 9 TAK
35 Danuta Witkowska 9 TAK
36 Elżbieta Wolny 8 NIE
37 Elżbieta Wolny 5 NIE
38 Agnieszka Wójcik-Podgórska 7 NIE
39 Marian Zioło 17 TAK
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Janusz Szukała 1148 TAK
2 Adam Polczyk 1145 TAK
3 Alfreda Skórka 1123 TAK
4 Ewa Mrzyczek 1121 TAK
5 Urszula Jarosz 1118 TAK
6 Wiesław Lang 1112 TAK
7 Józef Strzępka 1101 TAK
8 Zbigniew Przebindowski 1095 TAK
9 Franciszek Gąska 1081 TAK
10 Elżbieta Urbanek 1081 TAK
11 Marian Zioło 1081 TAK
12 Danuta Kozik 1077 TAK
13 Janusz Materla 1076 TAK
14 Janusz Kania 1072 TAK
15 Karol Osiecki 1065 TAK
16 Jerzy Pilawa 1063 TAK
17 Urszula Dudek 1046 TAK
18 Jan Drynda 1040 TAK
19 Agnieszka Mak 1031 TAK
20 Elżbieta Wolny 1026 TAK
21 Maciej Litwiński 1022 TAK
22 Teresa Strycharz 1021 TAK
23 Roksana Orszulik 987 NIE
24 Krosny Helmut 955 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Stefan Balsam 594 NIE
2 Stanisław Beczała 1030 TAK
3 Konrad Fuchs 924 TAK
4 Wojciech Graniczka 971 TAK
5 Stanisław Grzesica 966 TAK
6 Eugeniusz Jurkiewicz 906 TAK
7 Stanisław Krusz 973 TAK
8 Eugeniusz Kudala 1022 TAK
9 Andrzej Lach 938 TAK
10 Henryk Lewkiewicz 736 NIE
11 Edward Noras 1015 TAK
12 Eugeniusz Pająk 1004 TAK
13 Krzysztof Pawlicki 1027 TAK
14 Krzysztof Poręba 1027 TAK
15 Paweł Pryszcz 1021 TAK
16 Barbara Salbert-Florczuk 940 TAK
17 Teresa Skowrońska 1017 TAK
18 Eugeniusz Sornek 941 TAK
19 Stanisław Szweda 1055 TAK
20 Czesław Tomczak 1012 TAK
21 Joachim Trzcionka 773 NIE
22 Bernard Uszok 1076 TAK
23 Krzysztof Wojtuszek 974 TAK
24 Zygmunt Zając 723 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Zbigniew Przebindowski 615 TAK
2 Barbara Rosińska 612 TAK
3 Józef Strzępka 602 TAK
4 Alfreda Skórka 601 TAK
5 Karol Osiecki 597 TAK
6 Halina Brzenczek 593 TAK
7 Dudek Urszula 592 TAK
8 Teresa Łebkowska 585 TAK
9 Mirosława Stoszko 566 TAK
10 Bernadetta Dubiel-Pilawa 560 TAK
11 Grzegorz Świeczak 559 TAK
12 Andrzej Kupczak 555 TAK
13 Ewa Mrzyczek 553 TAK
14 Robert Litwa 547 TAK
15 Teresa Strycharz 537 TAK
16 Elżbieta Wolny 533 TAK
17 Wiesława Jagusz 524 TAK
18 Leszek Oczkowicz 522 TAK
19 Marek Wojtaszczyk 521 TAK
20 Janusz Materia 508 TAK
21 Krzysztof Maślanka 497 TAK
22 Elżbieta Tabacka-Wosińska 495 TAK
23 Małgorzata Nowicka 492 NIE
24 Tadeusz Nowak 488 NIE
25 Jerzy Rażniewski 485 NIE
26 Dariusz Mączka 482 NIE
27 Ilona Litwińska 480 NIE
28 Zbigniew Walkiewicz 468 NIE
29 Halina Głogowska 454 NIE
30 Ewa Riedel 437 NIE
31 Andrzej Kożusznik 406 NIE
32 Andrzej Wrzesień 400 NIE
33 Michał Bonk 396 NIE
34 Jerzy Dziwoki 391 NIE
35 Janusz Kęsy 388 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Ewa Wawrzyniak 588 TAK
2 Eugeniusz Koziołek 570 TAK
3 Marek Gargaś 568 TAK
4 Leszek Trząski 567 TAK
5 Maria Kosakiewicz-Mrówka 554 TAK
6 Mariac Kępiński 541 TAK
7 Andrzej Masiewicz 530 TAK
8 Henryk Słota 530 TAK
9 Edward Samek 527 TAK
10 Dorota Harak 515 TAK
11 henryk Bober 508 TAK
12 Olgierd Wiśnicki 502 TAK
13 Bogdan Nowak 501 TAK
14 Maria Mańka 483 TAK
15 Marek Krajewski 475 TAK
16 Leon Sitko 473 TAK
17 Krzysztof Pawlas 471 TAK
18 Krystyna Grocholska 446 TAK
19 Kazimierz Golc 442 TAK
20 Zofia Hudziak 441 TAK
21 Wiesław Polański 421 TAK
22 Danuta Morawska-Zbrojewska 416 TAK
23 Andrzej Kapral 409 TAK
24 Krystian Wiśniewski 406 TAK
25 Wanda Smolak 395 TAK
26 Kajetan Berezowski 393 TAK
27 Jolanta Kałuża 386 TAK
28 Magdalena Knoll 382 TAK
29 Ernest Kubica 373 NIE
30 Lech Wierzbicki 370 NIE
31 Jerzy Potocki 358 NIE
32 Andrzej Bokłak 357 NIE
33 Andrzej Barzycki 351 NIE
34 Daniela Bendkowska 349 NIE
35 Danuta Szypuła 347 NIE
36 Lesław Adamowicz 346 NIE
37 Marek Kolasiński 329 NIE
38 Kazimierz Zagajewski 325 NIE
39 Kazimierz Kwiatkowski 277 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Stefan Sarbinowski 46 172 TAK
2 Zygmunt Kaps 57 178 TAK
3 Stanisław Grzesica 45 191 TAK
4 Wiesław Szuścik 27 170 TAK
5 Alojzy Marniok 62 194 TAK
6 Andrzej Lach 30 190 TAK
7 Zbigniew Śleziona 27 164 TAK
8 Henryka Niesyto 30 186 TAK
9 Zygmunt Zając 56 153 NIE
10 Teresa Wildner 54 182 TAK
11 Eugeniusz Kudala 52 194 TAK
12 Bogusława Fragłowska 43 183 TAK
13 Teresa Skowrońska 43 178 TAK
14 Eugeniusz Pająk 55 183 TAK
15 Eugeniusz Sornek 42 159 TAK
16 Kazimierz Szewczyk 44 189 TAK
17 Edward Opielka 50 191 TAK
18 Barbara Salbert-Florczuk 50 175 TAK
19 Irena Trzcionka 53 170 TAK
20 Aniela Pytlik 41 158 NIE
21 Zdzisław Lipiński 53 132 NIE
Lp Imię Nazwisko Wiek Zawód Liczba głosów Radny
1 Henryk Bojdoł 37 223 TAK
2 Jerzy Dudzik 45 270 TAK
3 Stanisław Dyrcz 52 100 NIE
4 Alojzy Faroń 62 272 TAK
5 Edwald Gałuszka 56 223 TAK
6 Bogłusław Jaroń 38 277 TAK
7 Jan Kasprzak 57 NIE
8 Władysław Kornas 54 261 TAK
9 Adela Kuczera 49 247 TAK
10 Stefan Kurcius 62 251 TAK
11 Maria Macura 38 206 TAK
12 Andrzej Marzec 40 258 TAK
13 Karol Nikodem 62 242 TAK
14 Edward Parysz 40 202 NIE
15 Krystyna Siejna 43 256 TAK
16 Rajmund Stabik 57 210 TAK
17 Stefan Stabik 32 262 TAK
18 Jan Szczepanek 50 249 TAK
19 Michał Szmurło 40 179 NIE
20 Bernadeta Szymik-Kozaczko 39 203 TAK
21 Eugeniusz Wiatrak 44 234 TAK
22 Uruszula Wicherek 24 197 NIE
23 Irena Wysoczańska 38 243 TAK
24 Katarzyna Zasik 19 160 NIE
Projekt finansowany z funduszy EOG